POSDRU
 
 
 
 

Servicii de prelucrare si asigurare baza de date

Email Imprimare PDF

Scurtă descriere a obiectului contractului
În vederea implementării corespunzătoare a activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: Împreună pentru siguranţa noastră”, SC. RU EUROPE S.R.L. doreşte achiziţionarea de servicii de prelucrare si asigurare baza de date”. Serviciile de prelucrare si asigurare baza de date se refera la prelucrarea datelor, asigurarea introducerii corecte si in termen a acestora, gestionarea datelor prin intermediul unei platforme software (aplicatie existenta) de procesare a tuturor datelor din cadrul proiectului, precum si asigurarea maintenantei aplicatiei existente. Toate serviciile vor avea ca baza principala de implementare punctul de lucru al Achizitorului din Mun. Braila, Str. Givita nr. 384, etj. 1, Biroul 2, Jud. Brăila, dar si in cele 7 regiuni ale Romaniei (in Bucuresti, Pitesti, Craiova, Sibiu, Cluj, Timisoara si Suceava), prin deplasarea Prestatorului, in regiunile mentionate, iar cheltuielile cu deplasarea cad in sarcina Prestatorului si sunt incluse in valoarea contractata. Serviciile de prelucrare si asigurare baza de date atata la Biroul central cat si in celelalte birouri regionale ale Achizitorului sunt necesare pentru centralizarea/actualizarea datelor la nivelul Biroului central de coordonare a proiectului al Achizitorului din Braila, la adresa mai susmentionata, intre perioada semnarii contractului si pana pe 31.01.2013. Specificatiile tehnice aferente serviciilor de prelucrare si asigurare baza de date sunt descrise în documentaţia de atribuire pentru ofertanţi (Documentatia pentru ofertanti si Caietul de sarcini) pentru achiziţia publică „Servicii de prelucrare si asigurare baza de date”, publicată pe site-urile Achizitorului si al proiectului, secţiunea Achiziţii publice
2012 http://www.ru-europe.org; http://www.zeroaccidente.ro

Denumire Achizitor
S.C. RU EUROPE S.R.L., Adresa: Mun. Braila, Str. Givita nr. 384, etj. 1, Biroul 2, Jud. Brăila, cod postal: 810054; Tel: 004 0239 610 045; 004 0735 524 172; Fax: 004 0339 814 601; E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Sursa de finanţare a contractului de achizitie publică de servicii:
Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sursa de finanţare: FSE - 95%, Contribuţia proprie a Solicitantului - 5%.

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică:
Maxim: 17.410,00 RON fără TVA.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Oferta cu pretul cel mai scazut.

Reguli de transparenţă şi publicitate:
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Instrucţiunile pentru ofertanţi care, împreună cu caietul de sarcini şi clauzele contractuale, sunt publicate pe site-urile Achizitorului si al proiectului, secţiunea Achiziţii publice 2012 (http://www.ru-europe.org; si http://www.zeroaccidente.ro). Dacă din motive tehnice pe site-urile menţionate informaţiile privind achiziţia de „Servicii de prelucrare si asigurare baza de date” nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

Informaţii suplimentare:
Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana Oana ZAHARIA, tel.: 004 0239 610 045; 004 0752 341 754, fax: 0339 814 601 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa Beneficiarului unde prestatorii pot transmite ofertele de preţ, data şi ora limită: S.C. RU Europe S.R.L , Adresa: Strada Griviţa, Nr. 384, Biroul 2, Judeţ Brăila–cod poştal 810054, jud. Brăila;
Tel:0040239610045; fax:033814601; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

  • Data limită: 27 februarie 2012
  • Ora limită: ora 10:00