POSDRU
 
 
 
 

Achizitie publica - Servicii de arhivare a documentelor

Email Imprimare PDF
Nr. inregistrare 404/16.02.2012
ANUNŢ pentru achiziţia publică „Servicii de arhivare a documentelor” în cadrul proiectului:

PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE:
„Împreună pentru siguranţa noastră” - ID 41746


Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie
În vederea implementării corespunzătoare a activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: Împreună pentru siguranţa noastră”, SC RU EUROPE SRL doreşte achiziţionarea de servicii de arhivare electronica.

Serviciile de arhivare a documentelor se refera la o arhivare electronica a documentelor si vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziţie publică şi 31.01.2013. Specificatiile tehnice aferente serviciilor de arhivare sunt descrise în documentaţia de atribuire pentru ofertanţi pentru achiziţia publică „Servicii de arhivare a documentelor”, publicată pe site-urile Achizitorului si al proiectului, secţiunea Achiziţii publice http://www.ru-europe.org; http://www.zeroaccidente.ro

Denumire Achizitor
S.C. RU EUROPE S.R.L., Adresa: Mun. Braila, Str. Grivita nr. 384, etj. 1, Biroul 2, Jud. Brăila, cod postal: 810054; Tel: 004 0239 610 045; 004 0735 524 172; Fax: 004 0339 814 601; E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică;

Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sursa de finanţare: FSE - 95%,  Contribuţia proprie a Solicitantului - 5%.

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică
maxim 22.050,00 RON fara TVA

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Pretul cel mai scazut.

Reguli de transparenţă şi publicitate
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Instrucţiunile pentru ofertanţi care, împreună cu formularele tip si caietul de sarcini, sunt publicate pe site-ul Achizitorului si al proiectului, secţiunea Achiziţii publice (www.ru-europe.org; www.zeroaccidente.ro).
Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia „Serviciilor de curierat” nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

Informaţii suplimentare
Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana Oana ZAHARIA,  tel.: 004 0239 610 045; 004 0752 341 754,  fax: 0339 814 601 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ, data şi ora limită
Adresa: Mun. Braila, Str. Grivita nr. 384, etaj. 1, Biroul 2, Jud. Brăila, cod postal: 810054, Jud. Brăila; fax: 0339 814 601; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
  • Data: 23 februarie 2012
  • Ora limită: ora 10:00