POSDRU
 
 
 
 

Achizitie publica - Servicii in SSM si situatii de urgenta

Email Imprimare PDF
Nr. inregistrare 119/24.01.2012
ANUNŢ pentru achiziţia publică „Servicii in sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta” în cadrul proiectului:

PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE:
„Împreună pentru siguranţa noastră” - ID 41746


Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie
În vederea implementării corespunzătoare a activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: Împreună pentru siguranţa noastră”, S.C. RU EUROPE S.R.L. doreşte achiziţionarea de „Servicii in sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta”, prin procedura deschisa de cercetare a pietii – studiul pietii , conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU.

CODURI CPV:

  • 71317210-8 Servicii privind realizarea planului de prevenire si protectie, elaborarea unui sistem de management si intocmirea si consemnarea fiselor individuale privind sanatatea si securitatea muncii
  • 79212200-5 Servicii privind auditarea sistemului de munca la nivelul fiecarui loc de munca/categorii de personal

Serviciile complete in domeniul sanatatii si securitatii in munca si situatii de urgenta pentru angajaţii in Proiect ai Achizitorului, conform Legii 319/2006, HG 1425/2006, se vor presta pe toată perioada între data de semnare a contractului de achiziţie publică şi 31.01.2013; Specificatiile tehnice aferente in sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta sunt descrise în documentaţia de atribuire pentru ofertanţi pentru achiziţia publică „Servicii in sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta”, publicată pe site-urile Achizitorului si ale proiectului, secţiunea Achiziţii publice 2012 http://www.ru-europe.org si http://www.zeroaccidente.ro

Denumire Achizitor
S.C. RU EUROPE S.R.L., Adresa: Mun. Braila, Strada Grivita, nr. 384, Biroul 2,cod postal- 810054, jud. Brăila; Tel: 0040239610045; Fax: 0339814601; E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sursa de finanţare: FSE - 95%,  Contribuţia proprie a Solicitantului - 5%.

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 10.000,00 RON fără TVA.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Preţul cel mai scazut.

Reguli de transparenţă şi publicitate
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Instrucţiunile pentru ofertanţi care, împreună cu Sectiunea III - caietul de sarcini şi clauzele contractuale, sunt publicate pe site-urile Achizitorului si ale Proiectului, secţiunea Achiziţii publice 2012 (http://www.ru-europe.org si http://www.zeroaccidente.ro).

Dacă din motive tehnice pe site-urile menţionate informaţiile privind achiziţia „Servicii in sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta” nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

Informaţii suplimentare
Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana Zaharia Oana, tel.: 0752 341 754  fax: 033 814 601 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ, data şi ora limită
Adresa: Mun. Braila, Strada Grivita, nr. 384, Biroul 2,cod postal- 810054, jud. Brăila; Tel: 0040239610045; Fax: 0339814601; E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

  • Data limită: 31 ianuarie 2012
  • Ora limită: ora 12:00