POSDRU
 
 
 
 

Achizitie publica - Servicii de traducere si interpretare

Email Imprimare PDF
Nr. inregistrare 77/23.01.2012
ANUNŢ pentru achiziţia publică „Servicii de traducere şi interpretare” în cadrul proiectului:

PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE:
„Împreună pentru siguranţa noastră” - ID 41746


Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie
În vederea implementării corespunzătoare a activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: Împreună pentru siguranţa noastră”,CENTRO DE ESTUDIOS INFER  SL MURCIA SUCURSALA CLUJ doreşte achiziţionarea de ¨Servicii de traducere şi interpretare¨.

Serviciile de traducere şi interpretare vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziţie publică şi 31.01.2013. Caietul de sarcini aferent serviciilor de traducere şi interpretare sunt descrise în documentaţia de atribuire pentru ofertanţi pentru achiziţia publică „Servicii de traducere şi interpretare”, publicată pe site-ul http://www.ru-europe.org si pe http://www.zeroaccidente.ro , secţiunea Achiziţii publice (subsectiunea Achizitii Publice 2012)

Denumire Achizitor
Centro de Estudios Infer SL Murcia Sucursala Cluj, Adresa: Cluj-Napoca, Str Fabricii, Nr 118, Judetul Cluj; Tel 004/0756.332.853; Fax: 0318.173.988 E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică
Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sursa de finanţare: FSE - 95%,  Contribuţia proprie a Solicitantului - 5%.

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 54.370 RON fără TVA.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:

Preţul cel mai scazut.

Reguli de transparenţă şi publicitate

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Instrucţiunile pentru ofertanţi care, împreună cu caietul de sarcini şi clauzele contractuale, sunt publicate pe site-urile http://www.ru-europe.org ,si http://www.zeroaccidente.ro secţiunea Achiziţii publice ( subsectiunea Achizitii Publice 2012) :

Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia „Serviciilor de traducere şi interpretare” nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

Informaţii suplimentare
Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana Florin Luca, tel.: 004/0756 332 853  fax: 0318.173.988 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ, data şi ora limită
Adresa: Municipiul  Brăila, Strada Grivita, Nr. 384, Biroul 2, cod poştal 810054, jud. Brăila, Ţara: România; Tel: 0040 239610045  fax: 0318.173.988  e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;

  • Data limită: 30 ianuarie 2012
  • Ora limită: ora 12:00


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!