POSDRU
 
 
 
 

Achizitie publica - Servicii de publicitate

Email Imprimare PDF
ANUNȚ pentru achiziția publică: "Servicii de publicitate"

Scurta descriere a obiectul contractului
În vederea respectării activităţilor privind informarea şi publicitatea proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013– „Plan strategic naţional în vederea unui dialog social performant prin instrumente europene moderne: împreună pentru siguranţa noastră”, S.C. RU EUROPE S.R.L. doreşte informarea corespunzătoare a publicului in general si a potenţialilor beneficiari asupra oportunităţilor oferite de proiectul mai sus amintit prin mass-media, publicitate prin afișe, flyere, pliante, pixuri, mape, caiete, tricouri, sepci,..etc, toate materialele fiind personalizate. Prestarea serviciilor se va realiza între data de semnare a contractului de achiziţie publică şi 31.01.2013. Toate informaţiile privind activităţile şi rezultatele proiectului sunt descrise în documentaţia de atribuire pentru ofertanţi pentru achiziţia „Servicii de publicitate”, publicată pe site-urile Achizitorului si al proiectului, secţiunea Achiziţii publice 2012 pe: http://www.ru-europe.org si http://www.zeroaccidente.ro

Denumire Achizitor

S.C. Ru Europe S.R..L, Adresa: Mun. Braila, Strada Grivita, nr. 384, Biroul 2,cod postal- 810054, jud. Brăila; Tel: 0040239610045; Fax: 0339814601; E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Sursa de finanțare a contractului de achizitie publică:
Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sursa de finanţare: FSE - 95%,  Contribuţia proprie a Solicitantului - 5%

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Reguli de transparenţă şi publicitate:

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Instrucţiunile pentru ofertanţi care, împreună cu caietul de sarcini şi clauzele contractuale, sunt publicate pe site-urile Achizitorului si al proiectului, secţiunea Achiziţii publice  2012 ( http://www.ru-europe.org si http://www.zeroaccidente.ro).
Dacă din motive tehnice pe site-urile menţionate informaţiile privind achiziţia „Serviciilor de publicitate” nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.

Informaţii suplimentare:

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana Oana Zaharia, tel.: 004 0752 341 754  fax: 033 814 601 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ, data şi ora limită
Adresa: Mun. Braila, Strada Grivita, nr. 384, Biroul 2,cod postal- 810054, jud. Brăila; fax:033 814 601 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
  • Data limită: 31 ianuarie 2012                  
  • Ora limită: ora 10:00